sunnuntai 10. tammikuuta 2016

Kotitehtävä nro:10

Kotitehtävä nro:10


Tämän kertaisena kotitehtävänä oli pohtia miten ammattitaitovaatimukset täyttyvät meillä työpaikalla. Käyn ne kohta kohdalta läpi ja kerron miten ne soveltuvat meille.

Tutkinnon suorittaja osaa:

lukea työselostuksia ja ymmärtää jauhemaalausmerkinnät. Ei toteudu meillä, koska maalaamme kaikki tuotteet samoilla ohjeilla, jollei erikseen määrätä ja tällöinkin ohjeet tulevat suullisesti ja kirjallisesti erikseen selitettynä, ei piirrustuksiin merkittyinä.

- tehdä suojaukset pinnoille, joita ei maalata. Toteutuu. Meillä maalataan tuotteita, joissa on kohtia joihin ei missään nimessä saa mennä maalia. Suojaus tapahtuu tulpilla, teipeillä ja levyillä.

- esikäsitellä jauhemaalattavat kappaleet. Toteutuu. Jokainen maalattava kappale vähintään pestään. Pesu on osa maalauslinjaa, joten kappaleita ei erikseen tarvitse pestä. Joihinkin kappaleisiin on tehtävä alustava rasvanpoisto ennen pesuun menoa, jotta lopputulos olisi puhdas.

- valmistaa maalattaville kappaleille sopivat ripustimet ja huoltaa niitä. Toteutuu. Yksinkertaisten ripustuskoukkujen lisäksi meillä on käytössä useampi maalaus henkari ja ripustin, jotka vaativat jos ei nyt jatkuvaa, niin ainakin viikoittaista huoltoa. Samalla kannustamme jatkuvasti miettimään parempia ripustus tapoja.

- ripustaa jauhemaalattavat tuotteet. Toteutuu. Maalarille kuuluu maalaamisen lisäksi ripustajan auttaminen aina kun mahdollista.

-valita oikeat jauhemaalityypit ja laitteet työstettävän kohteen mukaan. Toteutuu. Meillä on päävärin lisäksi käytössä viisi muuta väriä ja kaikkia värejä ei koskaan maalata automaatilla. Lisäksi, jos maalattava erä on pieni, on tehokkaampaa maalata kappaleet käsin kun automaatilla.

- tarkastaa tuotteen pinnan kelvollisuuden jauhemaalaukseen. Toteutuu. Osa maalattavista tuotteista on painosorvattuja tai syvävedettyjä. Kun tällaiset kappaleet ovat olleet kauan varastossa, on työstönesteestä haihtunut kaikki neste, jolloin kappaletta ei voida maalata ilman erillistä rasvanpoistoa, koska pesu ei välttämättä jäämiä poista. Valukappaleissa voi olla ylimääräisiä koloja tai muita huokosia, jotka muuttavat kappaleen ominaisuuksia, silloin ei tällaista kappaletta voi käyttää valaisimissa. Myös pesusta tulevia kappaleita pitää tarkkailla, koska jos pinta ei ole puhdas tai vesifilmi ei ole peittävä, ei pinnan vaadittu kestävyys toteudu.

- käyttää jauhemaalauksessa tarvittavia laitteita. Toteutuu. Kun automaatilla maalataan, täytyy osata säätää maalin määrää, vaihtaa ohjelmaa ja esimerkiksi hienosäätää ohjelmaa. Kun käsin maalaa kappaletta, täytyy laitetta osata säätää ja esimerkiksi puhdistaa niin, ettei sinne jää maalijäämiä.

- jauhemaalauksen käsiruiskutuksen. Toteutuu. Meillä on tuotteita, joita ei automaatilla saa täydellisesti maalattua sekä tuotteita, jotka maalataan ainoastaan käsin. Jos tiettyä väriä vaativia kappaleita on vähän, on kannattavampaa maalata ne käsin kuin automaatilla.

- tehdä jauhemaalauslaitteiston puhdistukset ja käyttöhuollot. Toteutuu. Aina kun jauhemaalauspistoolilla, joka on tarkoitettu muille väreille kuin teollisuudelle, on maalattu, täytyy se puhdistaa, jotta se on käyttökunnossa seuraavalle kerralle. Puhdistamme myös automaattikaapin joka maalauskerran jälkeen, jotta kaapin puhdistus olisi nopeampaa ja jotta seuraavalla maalauskerralla jos tarve vaatisi, ei ensimmäisessä värin vaihdossa kulu paljoa aikaa. Käyttöhuollon tarvetta arviodaan kokoajan kun maalataan, ja toteutetaan kun tarve sen vaatii.

- korjata jauhemaalauslaitteisiin liittyvät pienet viat. Toteutuu. Puhdistusta ja käyttöhuoltoa tehdessä laitteita tarkkaillaan isompia vikoja silmällä pitäen, samalla jos suuttimen tai elektronin vaihto ei esimerkiksi auta, täytyy maalarin tietää mikä muu asia vaikuttaa maalin liikkuvuuteen pistooleissa.

- vaihtaa värijauheen jauhemaalauslaitteistoon. Toteutuu. Meillä maalataan kaiken kaikkiaan neljää eri väriä automaatilla, joten värin vaihtoja on.

- tunnistaa jauhemaalaukseen liittyvien laitteiden toimintahäiriöt. Toteutuu. Vikatilanteessa huoltomiehen saaminen paikalle voi kestää päiviä, joten olemme opetelleet huoltamaan laitteita, joita lain mukaan saamme huoltaa. Itse tehtävät huollot on käyty läpi ammattilaisen kanssa, jos kyseessä on ollut vähääkään erikoisempi ongelma.

- huolehtia jauhemaalauksessa käytettävän paineilman laadusta ja maalausolosuhteista. Toteutuu. Maalaamosta löytyy kolme nesteen erotinta jotka pitävät huolen, ettei maalaamossa käytettävä paineilma ole likaista. Viikkohuollon yhteydessä jokainen suodatin tarkistetaan ja jos nestettä on päässyt toiselle suodattimelle asti määrättyä määrää enemmän, aletaan erinäisiin jatkotoimenpiteisiin, jottei nestettä pääsisi tästä pidemmälle. Maalausolosuhteista huolehditaan säännöllisellä siivoamisella.

- tarkistaa valmiit tuotteet visuaalisesti. Toteutuu. Ripustajan ja maalarin tehtäviin kuuluu tarkkailla jatkuvasti linjalta pois otettavia kappaleita.

- tehdä laadunvarmistamiseen liittyvät tartunta- ja kalvonpaksuusmittaukset. Toteutuu. Maalatuille kappaleille suoritetaan pistokoemaisesti kalvonpaksuusmittaus kalvonpaksuusmittarilla sekä tartuntakoe hilaristikkokokeella.

- pakata valmiit tuotteet vastaanottajan vaatimusten mukaisesti. Toteutuu. Meillä valmiiden kappaleiden vastaanottajana ovat loppukasaajat ja liimarit. Olemme sopineet yhdessä miten erilaiset maalatut kappaleet pakataan niin, että niiden kuljetus ja käsittely olisi mahdollisimman vaivatonta.

- korjata jauhemaalausvirheitä. Toteutuu. Pyrimme siihen, että jos kappaleen suinkin voi maalata uudestaan niin se myös maalataan. Joskus pelkkä uudelleen maalaus riittää, mutta on kertoja jolloin kappaleesta joutuu hiomalla poistamaan maalattua kerrosta, jotta materiaalissa olevat virheet/ongelmat saadaan poistettua niin, että uudelleen maalaus on mahdollista.

- toimia jauhemaalaamossa yleisten työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Toteutuu. Pidämme huolen, että maalarilla on henkilökohtainen hengityssuojain sekä turvakengät, suojavaatteet ja kuulosuojaimet. Kerromme myös missä asioissa ja paikoissa täytyy kiinnittää huomiota omaan työturvallisuutteen.

- huolehtia työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä niin, että ei aiheuta tarpeetonta vaaraa itselleen tai kanssatyöntekijöille. Toteutuu. Perusteellinen siivous kuuluu viikkohuoltoon, mutta aina töiden lomassa ja päivän päätyttyä järjestelemme ja siivoamme paikat niin, että seuraavana maalauskertana ei lika tai ylimääräiset tavarat aiheuta minkäänlaista ongelmaa työn sujuvaan toteuttamiseen.

- huolehtia jauhemaalauksessa syntyvien jätteiden lajittelusta. Toteutuu. Ainoa erillistä huomiota tarvitseva jäte on maalijäte, jonka me keräämme erikseen sille tarkoittetuihin suljettaviin tynnyreihin.

- suojautua oikein terveydelle haitallisilta aineilta. Toteutuu. Henkilökohtaisen hengitys suojaimen sekä työvaatteiden lisäksi jos maalari joutuu käsittelemään erilaisia kemikaaleja, on meillä niihin tarkoitetut silmäsuojaimet ja hanskat.

- käyttää työkykyä ylläpitäviä työskentelytapoja. Toteutuu. Meillä käy töissä kerran vuodessa työterveyden huollosta fysioterapeutti, joka opasta meille mitä asentoja ja liikkeitä meidän kuuluu välttää ja miten asioita kannattaa tehdä. Häneltä tulleiden oppien perusteella ohjeistamme uusia niin, ettei paikat hajoa. Tottakai huomioimme ihan perusohjeetkin eli ei nosteta selällä ja vältetään pitkään toistuvaa samaa liikettä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti